Nyheter

Velkommen til årsmøte i TROBUR

Velkommen til TROBURs årsmøte 2018

TROBUR er medlemsstyrt, og deltakelse på årsmøtet er viktig for at TROBUR skal kunne drive vårt arbeid. Vi vil at dere skal være like flinke til å stille representanter på årsmøtet som dere er til å søke på støtteordningene våre.

Dato:                        Torsdag 26. April 2018

Tidspunkt:             18:00 – 20:00

Sted:                        TVIBIT, Parkgata 27/29, Tromsø

Program:

18:00 – 20:00        Årsmøte

 • Åpning og konstituering
 • Årsmelding 2017
 • Driftsregnskap 2017
 • Handlingsplan 2018
 • Driftsbudsjett 2018
 • Innkomne saker
 • Valg av styre m/vara

Sakspapirer sendes ut i forkant av årsmøtet, senest en uke før årsmøtet.

Påmelding til årsmøtet på e-post trobur@trobur.no og vi trenger navn på delegat, e-postadresse og telefonnummer, samt hvilken organisasjon de representerer.

Hver organisasjon kan sende to delegater til årsmøtet. Dersom delegatene kommer utenbys fra vil TROBUR dekke billigste reisemåte mot reiseregning med bilag i etterkant.

Dersom organisasjonen ønsker å sende flere enn to delegater, ta kontakt med oss for utfyllende info.

Forslag til saker sendes til trobur@trobur.no

 

Forslag til valgkomiteen sendes til:                  Andres Fjeldsøe

andreaseidef@hotmail.com

 

Påmeldingsfrist til årsmøtet er mandag 19.april

 

Velkommen!

Årsmøte

dsc_2746

TROBUR avholder årsmøte tirsdag 4.april, klokken 18:00 – 20:00

Velkommen til TROBURs årsmøte 

TROBUR er medlemsstyrt, og deltakelse på årsmøtet er viktig for at TROBUR skal kunne drive vårt arbeid. Vi vil at dere skal være like flinke til å stille representanter på årsmøtet som dere er til å søke på støtteordningene våre.

Dato:                         Tirsdag 04. April 2017

Tidspunkt:           18:00 – 20:00

Sted:                         TVIBIT, Parkgata 27/29, Tromsø

Program:

18:00 – 20:00         Årsmøte

 • Åpning og konstituering
 • Årsmelding 2016
 • Driftsregnskap 2016
 • Handlingsplan 2017
 • Driftsbudsjett 2017
 • Innkomne saker
 • Valg av styre m/vara

Sakspapirer sendes ut i forkant av årsmøtet, senest en uke før årsmøtet.

Påmelding til årsmøtet på e-post trobur@trobur.no og vi trenger navn på delegat, e-postadresse og telefonnummer, samt hvilken organisasjon de representerer.

Hver organisasjon kan sende to delegater til årsmøtet. Dersom delegatene kommer utenbys fra vil TROBUR dekke billigste reisemåte mot reiseregning med bilag i etterkant.

Dersom organisasjonen ønsker å sende flere enn to delegater, ta kontakt med oss for utfyllende info.

Forslag til saker sendes til trobur@trobur.no

 

Forslag til valgkomiteen sendes til:  

Anniken Vestby: annikenvestby@yahoo.no

Torleif Nordbakk: torleif@nordbakk.org

 

Påmeldingsfrist til årsmøtet er mandag 27.mars

Speedintegrering gjennom kulturverksteder

I høst er TROBUR med på et spennende samarbeidsprosjekt, hvor målet er å skape en møteplass mellom beboere på mottak, og lokalbefolkning som er aktiv i lag- og foreninger. Vi har erfaring med at slike møteplasser skaper dialog som er med på å utvikle kulturforståelsen, fordommer nedbrytes og nye bekjentskap oppstår.

Gjennom ulike kulturverksteder skal beboere på asylmottak og medlemmer i frivillige lag og foreninger arbeide tematisk med: Musikk, dans, matkunst, friluftsliv, håndverk m.m, sammen med profesjonelle instruktører.

I alle kommuner vil det blir gjennomført to verksteder høsten 2016. Verkstedene vil tematisk bli tilpasset det frivillige kulturlivet som er på stedet der mottakene ligger. Det er et mål at tilbudene skal være attraktive å delta på både for kvinner og menn.

Samarbeidspartnere:
Tromsø mottakssenter, Setermoen mottak, Harstad statlige mottak, Svolvær statlige mottak, Lødingen mottakssenter. Troms bane- og ungdomsråd (TROBUR).
Lokale lag og foreninger er vertskap og i disse dager gjøres det avtaler med disse.

Begrepet og metoden Speedintegrering er utviklet av Åpne Hus Miljøsirkus. Metoden henspeiler på at deltagere både treffer hverandre, blir eksponert for nye kunst og kulturuttrykk- og det er en smeltedigel for et mangfold av kulturelle referanser og ståsteder på en gang.

TROBUR er ansvarlig for organiseringen og gjennomføringen av tiltakene i Tromsø og Bardu. Er du medlem av en frivillig lag og forening som ligger i en av kommunene?

Ta kontakt med Anja Evensdatter Rasmussen på tlf 99 00 15 45, eller skriv til oss på trobur@trobur.no

Prosjektet er støttet av midler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet – IMD.

Frivillighet i sentrum 2016

Lørdag gikk Frivillighet i sentrum av stabelen, med over 50 påmeldte organisasjoner og 300 frivillige i sving! Vi vil rette en stor takk til alle som var med på å gjøre dette til et fantastisk arrangement, og gleder oss til å se dere igjen til neste år!

14232366_10157449006055164_7946748986510558757_n

14225471_10157449006060164_3939302341939433447_n-1

Nyansatt org.-konsulent

Vi ønsker Anja Evensdatter Rasmussen velkommen i TROBUR!

Etter en god prosess har vi funnet Karis etterfølger i TROBUR-administrasjonen. Vi er veldig glade for at Anja takket ja til jobben, og vi ser frem til å se hva hun kan få til!

Anja overtar stafettpinnen offisielt 1.april, men kommer til å være involvert i planlegging av årsmøtet m.m. så dere kommer til å få treffe henne allerede før det.

Vi ønsker med dette alle våre medlemmer god jul!