Velkommen til årsmøtet i TROBUR 2019

Årsmøtet avholdes torsdag 4. april, kl. 18.00 – 20.00 på Tvibit i Tromsø. Årsmøtet er TROBURs høyeste organ og består av delegater fra medlemsorganisasjonene. Det betyr at vi er medlemsstyrt og at deltakelse på årsmøtet er veldig viktig for at TROBUR skal kunne drives best mulig. Dersom din organisasjon ikke allerede er medlem, ta kontakt …

Velkommen til årsmøtet i TROBUR 2019 Les mer »