Nyheter

Ny styreleder i TROBUR

Etter mange år som aktivt styremedlem og leder går Erlend Hallstensen av som styreleder og overlater vervet til Bernt Halvor Bråthen, som er representant for Troms Senterungdom.

På årsmøtet sto også to plasser i styret på valg, der ble Håvar Uhre Halvorsen og Maren Heggdal valgt inn for to år. Halvorsen representerer Troms 4H og Heggdal representerer Norsk Luthersk Misjonssamband.

Thomas Birkeland fra Troms AUF og Marie Aas Westvik fra Troms Turlag var ikke på valg i år og fortsetter som styremedlemmer i et år til.

I styret sitter:

Bernt Halvor Bråthen – Leder
Marie Aas Westvik
Thomas Birkeland
Håvar Uhre Halvorsen
Maren Heggdal

Som varaer til styret ble følgende valgt:
Anders Einung Hansen – NJFF Troms
Charlotte Eidem Hansen – Baptist Nord
Mathis Oliver – Troms Røde Kors

Velkommen til årsmøtet i TROBUR 2019

Årsmøtet avholdes torsdag 4. april, kl. 18.00 – 20.00 på Tvibit i Tromsø.

Årsmøtet er TROBURs høyeste organ og består av delegater fra medlemsorganisasjonene. Det betyr at vi er medlemsstyrt og at deltakelse på årsmøtet er veldig viktig for at TROBUR skal kunne drives best mulig.

Dersom din organisasjon ikke allerede er medlem, ta kontakt på trobur@trobur.no for ytterligere informasjon om det. Søknadsfristen for medlemskap er 1.mars.

Påmelding til årsmøtet må være sendt i løpet av torsdag 28. mars og inneholde navn på delegat, e-postadresse og telefonnummer, samt hvilken organisasjon de representerer. Dette sendes til trobur@trobur.no

Ny daglig leder

Vi ønsker Joakim Breivik velkommen som ny daglig leder i TROBUR.
Etter en god prosess har vi funnet Anjas etterfølger i TROBUR-administrasjonen. Joakim har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra UiT og bred erfaring fra ungdomspolitikk og studentpolitikk. Vi er veldig glade for at Joakim takket ja til jobben, og vi ser frem til å se hva han kan få til.

 

Ledig stilling som Organisasjonskonsulent/Daglig leder

Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) er en paraplyorganisasjon for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner i Troms. Våre tre hovedarbeidsområder er interessepolitikk, forvaltning av fylkeskommunale støtteordninger og rådgivning overfor medlemmene.

 

TROBUR har ledig stilling ved vårt kontor i Tromsø som

Organisasjonskonsulent / Daglig leder

60% stilling

 

Arbeidsoppgavene omfatter i hovedsak:

 • Daglig drift av vårt kontor
 • Økonomistyring
 • Søknadsbehandling, oppfølging av frister
 • Service, informasjon og rådgiving overfor TROBURs medlemsorganisasjoner
 • Kontakt med det offentlige, tjenesteleverandører og samarbeidspartnere
 • Tilrettelegging for styrets arbeid og saksforberedelser
 • Planlegging og gjennomføring av kurs, årsmøte og andre aktiviteter
 • Oppdatering av hjemmeside og sosiale medier

 

Vi søker deg som

 • Arbeider selvstendig og strukturert
 • Er kvalitetsbevisst, ryddig og nøyaktig
 • Har gode samarbeidsevner
 • Brenner for frivillig organisasjonsliv
 • Har erfaring fra prosjektarbeid
 • Har kunnskap om styrearbeid og formelle krav til organisasjonsdrift herunder økonomi / internregnskap
 • Ønsker en ansvarsfull og fleksibel jobb innenfor et mangfoldig felt

 

Det må påregnes noe kvelds- og helgearbeid i forbindelse med møter og arrangementer.

Lønn etter avtale. Tiltredelse snarlig.

 

Relevant utdannelse er en fordel. Erfaring og personlig egnethet vektlegges.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Anja Evensdatter Rasmussen, tlf.: 90 00 15 45 eller

Erlend Hallstensen, tlf. 90 72 23 60

 

Skriftlig søknad vedlagt CV og referanser sendes til:

trobur@trobur.no

 

Søknadsfrist 20.august 2018

Velkommen til årsmøte i TROBUR

Velkommen til TROBURs årsmøte 2018

TROBUR er medlemsstyrt, og deltakelse på årsmøtet er viktig for at TROBUR skal kunne drive vårt arbeid. Vi vil at dere skal være like flinke til å stille representanter på årsmøtet som dere er til å søke på støtteordningene våre.

Dato:                        Torsdag 26. April 2018

Tidspunkt:             18:00 – 20:00

Sted:                        TVIBIT, Parkgata 27/29, Tromsø

Program:

18:00 – 20:00        Årsmøte

 • Åpning og konstituering
 • Årsmelding 2017
 • Driftsregnskap 2017
 • Handlingsplan 2018
 • Driftsbudsjett 2018
 • Innkomne saker
 • Valg av styre m/vara

Sakspapirer sendes ut i forkant av årsmøtet, senest en uke før årsmøtet.

Påmelding til årsmøtet på e-post trobur@trobur.no og vi trenger navn på delegat, e-postadresse og telefonnummer, samt hvilken organisasjon de representerer.

Hver organisasjon kan sende to delegater til årsmøtet. Dersom delegatene kommer utenbys fra vil TROBUR dekke billigste reisemåte mot reiseregning med bilag i etterkant.

Dersom organisasjonen ønsker å sende flere enn to delegater, ta kontakt med oss for utfyllende info.

Forslag til saker sendes til trobur@trobur.no

 

Forslag til valgkomiteen sendes til:                  Andres Fjeldsøe

andreaseidef@hotmail.com

 

Påmeldingsfrist til årsmøtet er mandag 19.april

 

Velkommen!

Årsmøte

dsc_2746

TROBUR avholder årsmøte tirsdag 4.april, klokken 18:00 – 20:00

Velkommen til TROBURs årsmøte 

TROBUR er medlemsstyrt, og deltakelse på årsmøtet er viktig for at TROBUR skal kunne drive vårt arbeid. Vi vil at dere skal være like flinke til å stille representanter på årsmøtet som dere er til å søke på støtteordningene våre.

Dato:                         Tirsdag 04. April 2017

Tidspunkt:           18:00 – 20:00

Sted:                         TVIBIT, Parkgata 27/29, Tromsø

Program:

18:00 – 20:00         Årsmøte

 • Åpning og konstituering
 • Årsmelding 2016
 • Driftsregnskap 2016
 • Handlingsplan 2017
 • Driftsbudsjett 2017
 • Innkomne saker
 • Valg av styre m/vara

Sakspapirer sendes ut i forkant av årsmøtet, senest en uke før årsmøtet.

Påmelding til årsmøtet på e-post trobur@trobur.no og vi trenger navn på delegat, e-postadresse og telefonnummer, samt hvilken organisasjon de representerer.

Hver organisasjon kan sende to delegater til årsmøtet. Dersom delegatene kommer utenbys fra vil TROBUR dekke billigste reisemåte mot reiseregning med bilag i etterkant.

Dersom organisasjonen ønsker å sende flere enn to delegater, ta kontakt med oss for utfyllende info.

Forslag til saker sendes til trobur@trobur.no

 

Forslag til valgkomiteen sendes til:  

Anniken Vestby: annikenvestby@yahoo.no

Torleif Nordbakk: torleif@nordbakk.org

 

Påmeldingsfrist til årsmøtet er mandag 27.mars

Speedintegrering gjennom kulturverksteder

I høst er TROBUR med på et spennende samarbeidsprosjekt, hvor målet er å skape en møteplass mellom beboere på mottak, og lokalbefolkning som er aktiv i lag- og foreninger. Vi har erfaring med at slike møteplasser skaper dialog som er med på å utvikle kulturforståelsen, fordommer nedbrytes og nye bekjentskap oppstår.

Gjennom ulike kulturverksteder skal beboere på asylmottak og medlemmer i frivillige lag og foreninger arbeide tematisk med: Musikk, dans, matkunst, friluftsliv, håndverk m.m, sammen med profesjonelle instruktører.

I alle kommuner vil det blir gjennomført to verksteder høsten 2016. Verkstedene vil tematisk bli tilpasset det frivillige kulturlivet som er på stedet der mottakene ligger. Det er et mål at tilbudene skal være attraktive å delta på både for kvinner og menn.

Samarbeidspartnere:
Tromsø mottakssenter, Setermoen mottak, Harstad statlige mottak, Svolvær statlige mottak, Lødingen mottakssenter. Troms bane- og ungdomsråd (TROBUR).
Lokale lag og foreninger er vertskap og i disse dager gjøres det avtaler med disse.

Begrepet og metoden Speedintegrering er utviklet av Åpne Hus Miljøsirkus. Metoden henspeiler på at deltagere både treffer hverandre, blir eksponert for nye kunst og kulturuttrykk- og det er en smeltedigel for et mangfold av kulturelle referanser og ståsteder på en gang.

TROBUR er ansvarlig for organiseringen og gjennomføringen av tiltakene i Tromsø og Bardu. Er du medlem av en frivillig lag og forening som ligger i en av kommunene?

Ta kontakt med Anja Evensdatter Rasmussen på tlf 99 00 15 45, eller skriv til oss på trobur@trobur.no

Prosjektet er støttet av midler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet – IMD.

Frivillighet i sentrum 2016

Lørdag gikk Frivillighet i sentrum av stabelen, med over 50 påmeldte organisasjoner og 300 frivillige i sving! Vi vil rette en stor takk til alle som var med på å gjøre dette til et fantastisk arrangement, og gleder oss til å se dere igjen til neste år!

14232366_10157449006055164_7946748986510558757_n

14225471_10157449006060164_3939302341939433447_n-1

Nyansatt org.-konsulent

Vi ønsker Anja Evensdatter Rasmussen velkommen i TROBUR!

Etter en god prosess har vi funnet Karis etterfølger i TROBUR-administrasjonen. Vi er veldig glade for at Anja takket ja til jobben, og vi ser frem til å se hva hun kan få til!

Anja overtar stafettpinnen offisielt 1.april, men kommer til å være involvert i planlegging av årsmøtet m.m. så dere kommer til å få treffe henne allerede før det.

Vi ønsker med dette alle våre medlemmer god jul!