Ny styreleder i TROBUR

Etter mange år som aktivt styremedlem og leder går Erlend Hallstensen av som styreleder og overlater vervet til Bernt Halvor Bråthen, som er representant for Troms Senterungdom.

På årsmøtet sto også to plasser i styret på valg, der ble Håvar Uhre Halvorsen og Maren Heggdal valgt inn for to år. Halvorsen representerer Troms 4H og Heggdal representerer Norsk Luthersk Misjonssamband.

Thomas Birkeland fra Troms AUF og Marie Aas Westvik fra Troms Turlag var ikke på valg i år og fortsetter som styremedlemmer i et år til.

I styret sitter:

Bernt Halvor Bråthen – Leder
Marie Aas Westvik
Thomas Birkeland
Håvar Uhre Halvorsen
Maren Heggdal

Som varaer til styret ble følgende valgt:
Anders Einung Hansen – NJFF Troms
Charlotte Eidem Hansen – Baptist Nord
Mathis Oliver – Troms Røde Kors