Velkommen til årsmøtet i TROBUR 2019

Årsmøtet avholdes torsdag 4. april, kl. 18.00 – 20.00 på Tvibit i Tromsø.

Årsmøtet er TROBURs høyeste organ og består av delegater fra medlemsorganisasjonene. Det betyr at vi er medlemsstyrt og at deltakelse på årsmøtet er veldig viktig for at TROBUR skal kunne drives best mulig.

Dersom din organisasjon ikke allerede er medlem, ta kontakt på trobur@trobur.no for ytterligere informasjon om det. Søknadsfristen for medlemskap er 1.mars.

Påmelding til årsmøtet må være sendt i løpet av torsdag 28. mars og inneholde navn på delegat, e-postadresse og telefonnummer, samt hvilken organisasjon de representerer. Dette sendes til trobur@trobur.no