Troms barne- og ungdomsråd

Troms barne- og ungdomsråd er et frittstående fellesråd for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Troms.
Gjennom støtte fra Troms fylkeskommune bidrar vi til aktivitet og drift for organisasjoner over hele fylket. 

TROBUR har 23 frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner under vår paraply – og disse organiserer og driver aktiviteter for ca. 5.300 medlemmer under 26 år over hele Troms. Under paraplyen finner vi bredden og mangfoldet av organisasjonene både i politisk og ideologisk retning: speiderarbeid, kulturarbeid, ungdomspolitikk og religiøst arbeid . Til tross for et bredt spekter av organisasjoner har organisasjonene likevel mye til felles, og det er dette som danner grunnlaget for vårt arbeid.

TROBUR driver rådgivning og kompetansehevning overfor de frivillige organisasjonene og har som målsetting å være et talerør for barn og unge i Troms.
Vi skal bidra til gode vilkår for regional- og lokalleddene i barne- og ungdomsorganisasjonene.

Vi har også et samarbeid med Frivillighetssentralen i Tromsø Røde Kors, Troms Idrettskrets og Tromsø Kommune om å arrangere Frivillighet i Sentrum,
et årlig arrangement i Tromsø sentrum som skal bidra til synligheten til frivilligheten i Tromsø.

—-

TROBUR finansieres av