Troms barne- og ungdomsråd

Troms barne- og ungdomsråd er et frittstående fellesråd for de frivillige barne- og ungdomskulturorganisasjonene i Troms, og vi skal arbeide for at barn og unges interesser og rettigheter blir ivaretatt av organisasjonene og det offentlige.

TROBUR mottar driftstilskudd fra Troms fylkeskommune, og forvalter grunn –og aktivitetsstøtte til sine medlemmer. Dette gir medlemmene kort vei til virkemidlene og sikrer aktivitet i hele fylket.

TROBUR har 26 frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner under vår paraply – og disse organiserer og driver aktiviteter for ca 18 000 medlemmer i Troms. Under paraplyen finner vi bredden og mangfoldet av organisasjonene både i politisk og ideologisk retning: speiderarbeid, kulturarbeid, ungdomspolitikk, kristenliv og rusgiftspolitikk. Til tross for et bredt spekter av organisasjoner har organisasjonene likevel mye til felles, og det er dette som danner grunnlaget for vårt arbeid.

TROBUR driver rådgivning og kompetansehevning overfor de frivillige organisasjonene og har som målsetting å være et talerør for barn og unge i Troms.
Vi skal bidra til gode vilkår for regional- og lokalledd i barne- og ungdomsorganisasjonene.

Vi har også et samarbeid med Frivillighetssentralen i Tromsø Røde Kors, Troms Idrettskrets og Tromsø Kommune om å arrangere Frivillighet i Sentrum, et årlig arrangement i Tromsø sentrum som skal bidra til synligheten til frivilligheten i Tromsø.

Det er et ønske fra vår side at organisasjonene skal samarbeide mer både med hverandre her i Troms og med frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner i våre naboland – og vi yter veiledning til de organisasjonene som trenger bistand til dette.

—-

TROBUR finansieres av

Logo for Troms og Finnmark fylkeskommune

Nyhetsartikler