Støtteordninger

TROBUR har tre støtteordninger; grunnstøtte, aktivitetsstøtte og støtte til særskilte tiltak.

Grunnstøtte gis på bakgrunn av antall lokallag, og utbetales en gang i året. Du kan søke om grunnstøtte samtidig som du søker medlemskap i TROBUR. Medlemskap må søkes om hvert år.

Aktivitetsstøtte gis på bakgrunn av gjennomførte aktiviteter, og utbetales etterskuddsvis en gang i året. Søker må ha vært medlem i TROBUR det året det søkes aktivitetsstøtte for.

Støtte til særskilte tiltak gis til tiltak som er ment som engangskostnader til prosjekt, investeringer eller andre tiltak en organisasjon gjennomfører og har løpende søknadsfrist.

Grunnstøtte

Retningslinjer grunnstøtte
Søknadsskjema for grunnstøtte og medlemskap
Digitalt søknadsskjema

Aktivitetsstøtte

Retningslinjer aktivitetsstøtte
Søknadsskjema for aktivitetsstøtte
Digitalt søknadsskjema

Støtte til særskilte tiltak

Retningslinjer særskilte tiltak
Digitalt søknadsskjema