Støtteordninger

TROBUR har tre støtteordninger; grunnstøtte, aktivitetsstøtte og støtte til særskilte tiltak.

Grunnstøtte gis på bakgrunn av antall lokallag, og utbetales en gang i året. Du kan søke om grunnstøtte samtidig som du søker medlemskap i TROBUR. Medlemskap må søkes om hvert år. Siste frist for å søke om medlemskap er 1.mars hvert år.

Aktivitetsstøtte gis på bakgrunn av gjennomførte aktiviteter, og utbetales etterskuddsvis en gang i året, men kan søkes om etter hvert arrangement. Søker må ha vært medlem i TROBUR det året det søkes aktivitetsstøtte for. Siste frist for å sende inn søknad er 1. februar påfølgende år.

Støtte til særskilte tiltak gis til tiltak som er ment som engangskostnader til prosjekt, investeringer eller andre tiltak en organisasjon gjennomfører og har løpende søknadsfrist. Søknadene vurderes individuelt etter en helhetsvurdering, og det er derfor mye ulike aktiviteter medlemmene kan søke om støtte til.

Grunnstøtte

Retningslinjer grunnstøtte
Søknadsskjema for grunnstøtte og medlemskap
Digitalt søknadsskjema

Aktivitetsstøtte

Retningslinjer aktivitetsstøtte
Søknadsskjema for aktivitetsstøtte
Digitalt søknadsskjema

Dersom organisasjonen har mange arrangement det skal søkes støtte om samtidig, kan følgende dokumenter lastes ned og benyttes:
Egenerklæringsskjema
Excel-fil for flere arrangement

Støtte til særskilte tiltak

Retningslinjer særskilte tiltak
Digitalt søknadsskjema