Støtteordninger

TROBUR har tre støtteordninger; grunnstøtte, aktivitetsstøtte og støtte til særskilte tiltak.

Grunnstøtte gis på bakgrunn av medlemstall og antall lokallag, og utbetales en gang i året. Du kan søke om grunnstøtte samtidig som du søker medlemskap i TROBUR. Medlemskap søkes om hvert år.

Aktivitetsstøtte gis på bakgrunn av gjennomførte aktiviteter, og utbetales etterskuddsvis en gang i året. Søker må ha vært medlem i TROBUR det året det søkes aktivitetsstøtte for.

Støtte til særskilte tiltak har løpende søknadsfrist.

Grunnstøtte

Retningslinjer grunnstøtte
Søknadsskjema for grunnstøtte og medlemskap

Aktivitetsstøtte

Retningslinjer aktivitetsstøtte
Søknadsskjema for aktivitetsstøtte

Støtte til særskilte tiltak

Retningslinjer særskilte tiltak