Årsmøter

Her finner du referat og årsmeldinger fra Troms Barne- og Ungdomsråds gjennomførte årsmøter

2024
Referat ordinært møte
Referat ekstraordinært møte
Årsmelding 2023

2023
Referat
Årsmelding 2022

2022
Referat
Årsmelding 2021

2021
Referat
Årsmelding 2020

2020
Referat
Årsmelding 2019

2019
Referat 2019
Årsmelding 2018

2018
Referat