Personvernerklæring for Troms barne- og ungdomsråd

Behandlingsansvarlig

Daglig leder er på vegne av Troms barne- og ungdomsråd behandlingsansvarlig for organisasjonens behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger:

  • Navn, telefonnummer og mailadresse til kontaktpersoner i  medlemsorganisasjonene
  • Kontaktpersoner er her ment som den personen som sender inn søknader
  • I tilknytning søknader lagrer vi informasjon om navn, adresse og fødselsdato til medlemmene i medlemsorganisasjonene.
Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med medlemsorganisasjonene. I tilfellet med søknadene behandler vi informasjonen for å fastsette medlemsorganisasjonenes rett til å motta støtte fra oss.

Grunnlaget for denne behandlingen er Personvernforordningens artikkel 6, nummer 4.

Innhenting av personopplysninger

Informasjon vi henter inn, kommer i tilknytning til innsendte søknader om hhv. medlemskap, grunnstøtte og aktivitetsstøtte fra medlemsorganisasjonene.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi leverer ikke ut opplysninger om medlemslistene til tredjepart.

 

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med søknader lagres fram til behandlingen av søknadene for det påfølgende året er ferdig. For aktivitetsstøtte er fristen 1.februar. For grunnstøtte/medlemskap er fristen 1.mars.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Hvordan klage til datatilsynet (Trykk på lenken)

 

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll til våre lokaler og tekniske løsninger.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

E-post:
trobur@trobur.no

Post:
Troms barne- og ungdomsråd
Postboks 590, 9256 Tromsø