Speedintegrering gjennom kulturverksteder

I høst er TROBUR med på et spennende samarbeidsprosjekt, hvor målet er å skape en møteplass mellom beboere på mottak, og lokalbefolkning som er aktiv i lag- og foreninger. Vi har erfaring med at slike møteplasser skaper dialog som er med på å utvikle kulturforståelsen, fordommer nedbrytes og nye bekjentskap oppstår.

Gjennom ulike kulturverksteder skal beboere på asylmottak og medlemmer i frivillige lag og foreninger arbeide tematisk med: Musikk, dans, matkunst, friluftsliv, håndverk m.m, sammen med profesjonelle instruktører.

I alle kommuner vil det blir gjennomført to verksteder høsten 2016. Verkstedene vil tematisk bli tilpasset det frivillige kulturlivet som er på stedet der mottakene ligger. Det er et mål at tilbudene skal være attraktive å delta på både for kvinner og menn.

Samarbeidspartnere:
Tromsø mottakssenter, Setermoen mottak, Harstad statlige mottak, Svolvær statlige mottak, Lødingen mottakssenter. Troms bane- og ungdomsråd (TROBUR).
Lokale lag og foreninger er vertskap og i disse dager gjøres det avtaler med disse.

Begrepet og metoden Speedintegrering er utviklet av Åpne Hus Miljøsirkus. Metoden henspeiler på at deltagere både treffer hverandre, blir eksponert for nye kunst og kulturuttrykk- og det er en smeltedigel for et mangfold av kulturelle referanser og ståsteder på en gang.

TROBUR er ansvarlig for organiseringen og gjennomføringen av tiltakene i Tromsø og Bardu. Er du medlem av en frivillig lag og forening som ligger i en av kommunene?

Ta kontakt med Anja Evensdatter Rasmussen på tlf 99 00 15 45, eller skriv til oss på trobur@trobur.no

Prosjektet er støttet av midler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet – IMD.