Vi søker ny daglig leder!

Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) har ledig stilling ved vårt kontor i Tromsø som:

Daglig leder – 50% stilling

Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) er en paraplyorganisasjon for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner i Troms. Våre tre hovedarbeidsområder er interessepolitikk, forvaltning av fylkeskommunale støtteordninger og rådgivning overfor medlemmene.
TROBUR driver rådgivning og kompetansehevning overfor de frivillige organisasjonene og har som målsetting å være et talerør for barn og unge i Troms.

Stillingen er særlig selvstendig og kan godt tilpasses andre forpliktelser, i samarbeid med styret.

Arbeidsoppgavene omfatter i hovedsak:

 • Daglig drift av organisasjonen.
 • Søknadsbehandling og oppfølging av frister.
 • Service, informasjon og rådgiving overfor TROBURs medlemsorganisasjoner.
 • Kontakt med det offentlige, tjenesteleverandører og samarbeidspartnere.
 • Tilrettelegging for styrets arbeid og saksforberedelser.
 • Planlegging og gjennomføring av kurs, årsmøte og andre aktiviteter.
 • Oppdatering av hjemmesiden.
 • Stillingen kan også få ansvar for å føre regnskapet, opplæring vil bli gitt.

Vi søker deg som

 • Arbeider selvstendig og strukturert.
 • Er kvalitetsbevisst, ryddig og nøyaktig.
 • Har gode samarbeidsevner.
 • Brenner for frivillig organisasjonsliv.
 • Har erfaring fra prosjektarbeid.
 • Har kunnskap om styrearbeid og formelle krav til organisasjonsdrift herunder økonomi / internregnskap.
 • Ønsker en ansvarsfull og fleksibel jobb innenfor et mangfoldig felt.

Det må påregnes noe kvelds- og helgearbeid i forbindelse med møter og arrangementer.
Lønn etter avtale. Tiltredelse snarlig.
Relevant utdannelse er en fordel. Erfaring og personlig egnethet vektlegges.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:
Daglig leder, Joakim Breivik. tlf: 93 09 52 07 eller
Styreleder, Bernt Halvor Bråthen, tlf: +47 45 25 93 38

Skriftlig søknad vedlagt CV og referanser sendes til: trobur@trobur.no

Søknadsfrist 31.desember 2023